Panorama

Śluza Paniewo. Kanał Augustowski

To miejsce to śluza Paniewo, jedna z 18 na Kanale Augustowskim, obiekcie uznanym za Pomnik Historii. Powstał w XIX wieku w następstwie pruskich ograniczeń gospodarczych, by jako szlak wodny dawać możliwość transportu towarów Wisłą do Morza Bałtyckiego. Dzisiaj świetnie sprawdza się w roli jednego z najciekawszych szlaków kajakowych w Polsce.