Panorama

Ścieżka Długa Luka. Biebrzański Park Narodowy

Podziwiaj bezkresny krajobraz doliny Biebrzy na ścieżce edukacyjnej „Długa Luka” w obszarze ochronnym Brzeziny. Jej trasa ma swój początek przy Carskim Trakcie, w połowie drogi między wsiami Laskowiec i Dobarz. Prowadzi w głąb największego na bagnach biebrzańskich kompleksu torfowisk niskich.